Mar 27 2011

#58 Byggnadsminne

Ett tema som återkommer ett par gånger under året är just Byggnadsminne. På länsstyrelsernas hemsidor finns förteckningar över varje läns byggnadsminnen. Här i Östergötland har vi nu 129 st.

Även Byggnadsvårdstorget har under 2010 lyft fram ett antal byggnadsminnen – se vilka.Ett byggnadsminne representerar olika tider, samhällsförhållanden och enskilda personer.

Genom att byggnadsminnena bevaras, vårdas och görs tillgängliga kan vi ta del av den historia de berättar. Ett sätt är att här via Veckans hus göra en insats för ett eller flera byggnadsminnen nära dig.

Jag själv väljer att lyfta fram Hedvigs prästgård, byggnadsminnesförklarad den 28 juni 1985 – klicka upp textutdraget för att läsa motiveringen.

”1673 invigde den tyska församlingen i Norrköping sin nya kyrka. Kyrkan fick sitt namn efter änkedrottning Hedvig Eleonora som förlänt den mark man byggde på. Tyska kyrkan, som den i dagligt tal benämndes, med sitt framförliggande torg utgjorde under 1700-talet stadens centrum tillsammans med rådstuga, börs, teater m.m.
Prästgården är belägen öster om kyrkan. Huvudbyggnaden är skänkt av bruksägargen Christian Eberstein och flyttades hit 1782 från en annan plats i staden. Byggnaden är knuttimrad i två våningar under sadeltak, fasaderna reveterade och avfärgade i gult.

Under 1800-talets andra hälft tillkom en veranda med lövsågerier på gårdssidan. Från början delades huset i två lägenheter med separata ingångar, en för kyrkoheden och en för pastorn. De två entréerna kvarstår.
På den plankomgärdade tomten står en invändigt ombyggd stallbyggnad, uppförd 1878 i klassicistisk stil efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Carl Theodor Malm. Fastigheten används sedan 1942 som församlingshem.” (Text från RAÄ)

En annan kuriositet är att författaren Torsten Fogelqvist växte upp i Hedvigs prästgård då hans far var kyrkoherde i församlingen.

Tänk att ett hus som ser så alldagligt ut har en så lång historia och dessutom är byggnadsminnesförklarat. :-)
Hedvigs församling är mycket aktiv och har föreläsningar, kurser och andra aktiviteter här nästan varja dag i veckan.
Dessutom är detta en sk pilgrimsgård, flera vandringar utgår härifrån varje år. Pilgrimsgården ligger vid Klosterleden, som går från Cisterciensernas Alvastra vid Vättern till Benediktinernas nybyggda kloster vid Omberg, vidare till Birgittinernas Vadstena, Dominikanernas Skänninge, Cisterciensernas Vreta, Franciskanernas Linköping, Cisterciensernas Askeby och Franciskanernas Söderköping / Krokek vid Östersjön, ca 25 mil.
Veckans utmaning – Byggnadsminne
Vilket byggnadsminne kan du berätta om och visa bilder från ?
Veckans deltagare var:

Mar 27 2011

#57 Resumé

Den här veckans påbörjar jag resumén redan under veckans gång. Jag kommer nämligen att vara bortrest fredag-söndag och hinner inte hem förrän detta publiceras. Jag har en dator med mig och hinner skriva fredag och lördag, men du som kommit in under söndagen blir omnämnd i efterhand.

Temat Blindfönster, som jag utvidgade till att omfatta alla typer av igensatta öppningar för fönster. Ett regelrätt blindfönster är väl sådana som Anni visar i sitt inlägg – titta in till henne igen. Helt underbara att titta på !
Till min och Monas stora häpnad var hon först på plan denna vecka – med blindfönster från Göteborg, Jonsered, Trollhättan, Borås.
Akson hade även hittat hus med blindfönster i Ystad, inte bara betongbyggnader som vi såg förra veckan.
Leena – utomhusliv tog oss med till Samarkand, Paris, Rom och Österrike i jakten på blindfönster.
Hasse A i Norge visar oss fler igensatta fönster från Løten, Hamar och Dalen i Norge, från Berlin och från Jordanien.
Emma visar sitt sommarställe med spännande vinklar och vrår, där det finns fönster in till ett helt inbyggd del i huset.
Alltid lika spännande när Annelie i Singapore deltar – vad får vi se denna gång. Jo, hus i Huskvarna och Singapore.
Birgitta/fotoChip tog en promenad i ett soligt Lund och hittade massor av fina blindfönster, Många olika varianter på fina tegelhus med tureller och annat detaljrikt dessutom.
Camilla/Bilder av livets lust letar febrilt i arkivet, än har hon inte hittat nåt. Nu har hon hittat flera hus – det visste jag väl…
Ingegerd/SIMPAK har besökt Hasse&Tages lilla museum i Tommelilla – väl värt ett besök.
Karin fick tydligen lite tid över och åkte till Löstad slott utan Norrköping. Där hittade hon riktiga blindfönster. Dessutom ankarslut.
Bruniusart/Jenny visar otroligt vackra foton från gamla, slitna hus med blindfönster av olika slag.  Jennys sista foto är bara så kul att se i all bedrövelse, även om det inte är ett blindfönster.
Jenny, som först skrev en kommentar – se nedan – kom sedan in med foton från just Jakriborg. Där finns många blindfönster. En ganska märklig liten ‘by’. Välkommen till Veckans hus – hoppas du kommer att trivas här.
Kvasthilda visar många olika blindfönster på bl a kyrkor och äkta blindfönster från byggnader vid Falu gruva. Samt ett fint rosettfönster, som är ett fönster, men finns bara på utsidan av kyrkan, innanför finns bara en vit vägg.
Rödhåringen visar dels domkyrkan i Kalmar, men också Ångkvarnen som fått ny verksamhet. De tre små fotona visar hur man på ett snyggt sätt behållit fönstren, fast de inte finns.
Emma hon har hittat en av dessa höga fuskgavlar som finns och på den en massa fuskfönster. Bra iakttaget. Är det nån som vet det korrekta namnet på denna  byggnadsdetalj ?
Christina har fortsatt sin vandring i Malmö och har hittat några blindfönster, men jag tror hon hittar fler inom kort.

Kommentarer som kommit in:
Måste berätta om platsen Jenny skrev om i kommentarerna. Hon berättar om Jakriborg – en helt otrolig by på skåneslätten.
Jag googlade och hitta denna sida med många fina bilder från just Jakriborg.
Nu skall jag kolla om förutsättningarna att flytta dit.  Där vill jag bo.  Läser även på facebook, en grupp boende som har ett och annat i plus och minus att säga om området. Vilken upplevelse jag fick i alla fall, tack Jenny!

Tack allihop, det har varit en rolig vecka ! Så många upplevelser jag får tack vare er entusiasm ! Stor kram.

Mitt foto uppe till höger har nog varit ett fönster en gång i tiden, men om du klickar upp bilden så ser du att det finns en tegelvägg bakom. Något som jag själv såg första gången jag publicerade fotot – inte när jag tog kortet.


Mar 20 2011

#57 Blindfönster

Veckans tema är Blindfönster. Vad kan det vara – en sökning i Wikipedia ger exempel på många hus där det finns sk blindfönster.

Det kan vara ett målat fönster på en husfasad, som målats för att skapa symmetri. Detsamma kan gälla igenmurade fönster på ett tegelhus, allt för symmetrin. Det kan också vara ett planerat fönster som aldrig blev av. Eller i nyare hus har man gjort fönsteröppningar när huset byggdes, men senare har olika behov gjort att man satt igen öppningen.

Jag har nånstans ett fint exempel på ett målat fönster, men hittar inte det fotot just nu.


Veckans utmaning – Blindfönster
Har du hittat fönster som inte finns ? Eller som man önskar skulle finnas där ?
Veckans deltagare:
Mona, Birgitta, Kvasthilda, akson foto , Mona inlägg nr 2, Rö dhåringen, Leena – Utomhusliv, Bilder Av Livets Lust,
Emma, Hasse  A.  Norge, Ingegerd/ SIMPAK, Christina, Emma, Karin, Annelie- Singapore, Brunius Art , Anni, jenny


Mar 20 2011

#56 Resumé

Till slut vågade jag ge er ämnet Betong. De flesta av oss gillar ju äldre byggnadsstilar, allt före 1960-talets miljonprogram. Men eftersom jag vill få er att se att även en grå betongkloss kan vara vacker så vågade jag.
Fotot till höger kommer från ett välkänt område, Navestad i Norrköpings utkant intill Vrinneviskogen. Området byggdes 1969-1972 under det s.k. Miljonprogrammet – läs mer.
Den konstnärliga utsmyckningen i Guldringen (fotot nedan) heter ”Genomgående skålform” av Einar Höste. Verket har formen av skärvorna i en tänkt skål som omfattar hela ringen. Endast från ovan kan man se hela skålen – tillverkad i betong även den.
Navestad byggdes om och renoverades mot slutet av 1990-talet. Man öppnade ringarna, tog helt enhelt bort stora delar av huskropparna, både på höjden och på längden. Kvar finns mindre och lägre hus, med många klimatsmarta lösning för uppvärmning, återvinning mm. De boende är i högsta grad delaktiga i sitt bostadsområdes väl och ve – läs rapporten om jur man byggde om. Som en del av förändringen bytte även området namn till Ringdansen, men kallas ändå för Navestad.

Vilka ställde upp den här veckan då ?

Kvasthilda som visar hus i Narvik, men också det fantastiska stadshuset i Kiruna, så synd att detta hus kanske rivs. Hon visar också interiörbilder från Vika kyrka där den rå betongen blir en del av kyrkan.
Hasse A i Norge som varje vecka (nästan) tycker att det är synd att inte fler hittar hit. Han visar denna vecka bilder från Kaiser – Wilhelm – Gedächtniskirche i Berlin, en modern kyrka/klocktorn intill den gamla sönderbombade kyrkan. Ett hus som skapar många tankar.
Bruniusart gav oss en lektion om betong och hur betongen faktiskt kan förstöra en gammal byggnad tillsammans med mycket vackra foton från Gotland.
Akson har fotat med betongklossarnas nr 1 – silon, stora silon i Ystad hamn. Dessa kolossala byggnader försöker man ofta färgsätta för att få dem lite mer tilltalande.
Birgitta/FotoCHIP som visat sig ha en viss förmåga att ta foton till temat i rättan tid har denna vecka hämtat foton från Budapest. Där man mellan gamla fin hus sprängt in fyrkantiga betongklossar. Hus som kunde vara vackra i rätt omgivning, här blir det bara fel.
Anni visar flera exempel på betongklossar i Stockholm, men ger oss också en film om betongarkitekten Celsing – intressant. Att betong kan användas till mycket visas med foton på Tove Admans verk. Vi fick också många bilder på hus i betong i Le Havre.
Rödhåringen visar det bunkerliknande polishuset i Kalmar, där man försökt mjuka upp fasaden med plattor med trädstamsmotiv. Men i Kalmar finns även privathus i än så länge oputsad betong och naturligtvis silon nere i hamnen.
Ingegerd/SIMPAK visar foton från Hallgrimmskyrkan i Reykjavik, stram, enkel och faktiskt vacker. Jag har sett andra foton därifrån och kyrkan är stor i jämförelse med omgivande byggnader. Ligger högt också har jag för mig. Intressant information om kyrkan fick vi också.
Christina som fått upp ögonen för husen i Malmö visar oss flera exempel på hur man mjukat upp strama pelare, enkelt och effektfullt. Parkeringshuset Anna har pyntats med grafitti, är annars betonggrått. Men allra värst är nog Hyllie station, sista stationen innan man åker över till Danmark. Låt oss tro att det är pga att den är så nybyggd och att det är vinter som den är så grå, så ful, så ovälkomnande. Du får gärna komma med någon sommarbild därifrån, OM det blir bättre än så här förstås.
Mona berättar om Högsbo kyrka, som vid första anblicken bara är kantig och ovälkomnande. Men inom kyrkan finns en varm och inbjudande verksamhet för församlingsborna. Så är det ofta i våra moderna kyrkor, i nya bostadsområden, man har en rik verksamhet som står i kontrast till den hårda moderna skalet.
Emma visar ett underbart foto underifrån en bro – så vackert. Fotona från Malmvägens miljonhus i Sollentuna är verkligen deprimerande, men de nybyggda husen norr om Malmvägen är  stilrena och nästan vackra.

Det går att bygga vackert i betong – bara så ni vet !Tack för den här veckan !


Mar 13 2011

#56 Betong – vackert eller fult ?

Nu skall ni få en svår nöt – veckans tema är Betong. Detta hatade, omdiskuterade moderna byggnadsmaterial. Men är det så fult egentligen ? Jo, i många fall är det fult, när man använt platta, stela byggnadsblock utan form och finess. Men många gånger går det också hitta skönhet. Idén till temat hittade jag i tidskriften Byggnadskultur 4.10, jag är ju medlem i Byggnadsvårdsföreningen.
Innan du ger dig på temat – ta en titt på föreningens hemsida och gör en sökning på ordet betong. Då får du en massa inspiration och tankar kring materialet betong. Bl a artikel om förorten Bredäng i Stockholm, där jag faktiskt bodde i 5 år innan vi flyttade till Norrköping.

Mina exempelfoton kommer från Norrköpings stadsbibliotek – huset är så utskällt, så illa omtyckt. Man vill ha det målat i någon färg, man vill helst inte ha det alls verkar det som. En gammal fin patriciervilla ‘Villa Flora’ fick ge plats åt det nya biblioteket. Läs vad Norrköpings Tidningar skrev om huset. Det fina, detaljrika fönstret man ser i artikeln har tagits tillvara och finns införlivat i det nya huset.

Jag tycker att huset är ganska kul att se på, med alla sina vinklar och vrår. Och se på min sista detaljbild – visst kan betong vara vackert – när man gör så här. Och jag anser att om man målar detta hus är det ett helgerån.


Fotona är klickbara

Visst kan betong vara vacker ! I motljus, en strålande vacker marslördag.

Så vad tycker du – utmana vårt tyckande med dina foton på temat Betong !
Det handlar om hur man använt materialet betong. Du får själv bestämma tolkningen, hela hus, delar av hus, detaljer, vackert, fult osv.

Så här blev det:

1. Kvasthilda 5. Birgitta – foto CHIP 9. Christina
2. Hasse  A.  Norge 6. Anni 10. Mona
3. Brunius Art 7. Rö dhå ringen 11. Emma
4. akson foto 8. Ingegerd/ SIMPAK Tack !

Mar 13 2011

#55 Resumé

Vilken rolig vecka det blev ! Ankarslut gav er alla en AHA-upplevelse och jag fick frossa i mängder av olika ankarslut. Så himla kul – Tack alla !
Dessutom – tack vare ankarsluten kom jag i kontakt med Byggnadsvårdstorget.se där jag bad om en länk till Veckans hus på deras blogglista. Men det lär bli en liten notis om bloggen också. Kul, då blir vi kanske fler framöver.

Dessutom kom det in ett par nya deltagare – välkomna !

Följande personer deltog denna vecka:

Hasse A var snabbast denna vecka, undrar om han blivit tankeläsare… Han visar foton och information om ett hus på Själagårdsgatan i Gamla stan i Stockholm.
Leena har varit i Lübeck, Wismar, Gdansk, Riga och Tallin – städer med många gamla fina hus och massor av ankarslut. Är man intresserad av gamla hus verkar dessa städer vara dem man skall besöka.
Kvasthilda visar många olika typer av ankarslut, och även några ovanligare. I kyrkor främst har jag inne i kyrkan sett själva ankarjärnen, de som är fästade med ankarslut på utsidan. Men här får vi se ankarjärn på själva utsidan av kyrkan, bl a från Stora Skedvi och Ovansjö. Inressant.
Hela 35 olika detaljbilder får vi se – otroligt. Dessutom lärde jag mig ett nytt ord på kuppen – stiglucka. Gå in till Kvasthilda och ta en titt igen !
Birgitta/FotoCHIP har tur, mina teman tycks passa in i hennes resplaner, nu var hon i Stockholm och passade på att fota ankarslut i Gamla stan. Få se om nästa tema passar lika bra? Dessutom fick vi via kommentarerna veta vad katthuvudena på vissa väggar var. Det är Musik och gatukonstkollektivet Lissi Dancefloor Disaster som satt upp dem. I Stockholm finns 250, Uppsala har 400, Göteborg 150 och Örebro 100. Det är också en detalj som gör att om man bara fått syn på en så hittar man massor. Kul!
Akson som dunderförkyld ändå ville vara med begränsade sig till tre kyrkor på Österlen – vackra vita kyrkor i strålande sol. Hoppas du kryat på dig nu.
Rödhåringen tittar in igen med många fina foton från Kalmar. Intressant att se hur man förstärkt bl a den gamla stadsmuren.
Ingegerd/SIMPAK ny deltagare som vi hälsar välkommen in. Vi får se ankarslut i Ystad och från en kyrka vid Hornborgarsjön. Ingrid hörde till dem som lärde sig något nytt den här veckan.
Mona till hör en av fantasterna, det första bidraget innehåller massor av olika ankarslut, liksom det andra bidraget, där vi fick se hur man format ankarsluten som årtalssiffror på huset. Ganska vanligt att man gjorde så – kreativa smeder.
Anni visar foton från Hässelby slott, ett slott som fått rum omstylade av Simon&Thomas. Jag har sett några programmen och tycker nog att de gått lite för långt ibland. Vi får också se andra hus i Stockholm, Riga och i Monchau i Tyskland. Tur att jag inte har spindelfobi.
Jenny ‘Bruniusart’ visar flera fina hus från olika delar av landet. Jenny som läser till byggnadsantikvarie kan säkert lära oss en hel del framöver. Kul att du hittat hit !
Emma har varit ute i parken vid Edsbergs slott på sin jakt efter ankarslut och visst hittade hon sådana.  Här blev nyttan (promenaden) förenad med nöjet (fota ankarslut).
Christina nere i Malmö visar flera foton från S:t Gertrud och husen kring Lilla torg. Just Malmös gamla stadsdel har massor av kul detaljer att fota.
Camilla/Bilder av livets lust hittade till slut ett antal ankarslut i arkivet från resan till Estland. Nu ser jag dessutom att du faktiskt hade ätit på Olde Hansa.

Det var den veckan det – nästa tema blir ett rejält lappkast.


Mar 6 2011

#55 Ankarjärn och ankarslut

Den här veckans skall vi lyfta fram en byggnadsdetalj som man knappast ser numera, nämligen ankarslut. Temat är verkligen smalt, skall bli kul om ni noterat dessa ankarslut. Jag vet att ni har sådana på era foton, titta igenom arkiven !

Enligt Wikipedia: Ankarslut eller ankarjärnslut, är den byggnadsdel som förankrar järnet i murverket och därigenom tar upp och fördelar dragkrafterna från ankarjärnet. På äldre byggnader är ankarsluten ofta synliga och därför dekorativt utformade. Ibland har ankarsluten formats som bokstäver eller årtal. Av utformningen kan man åldersbestämma en byggnad. Läs gärna mer på wikipedia – där står mycket intressanta detaljer om detta med ankarslut. I Gamla Stan i Stockholm kryllar det av dem – bara som ett litet tips.

 
Medeltida ankarslut på Johannisborgs slottsruin i Norrköping till vänster och till höger Musikmuseet i Stockholm i ett hus från 1600-talet.

Norns bruk i Dalarna, mur på hyttan uppförd ca 1628 till vänster och till höger ett ankarslut på Bryggeriet från 1850-talet i Norrköping.

Hedvigs kyrka i Norrköping från 1670-talet

Artillerigatan 12 i Stockholm, byggt ca 1890 i Stockholm till vänster och höger foto är taget nånstans i Norrköping.

En liten men ack så viktig detalj på ett hus.

Veckans utmaning  – Ankarslut
Vilka ankarslut hittar du på de bilder du har i arkiven ? Var vet du med dig att du sett sådana detaljer ?
Vet du hur gammalt huset är där ankarslutet finns ? Fota och berätta! Och det gjorde:

Hasse ARö dhå ringenEmmaLeena / UtomhuslivIngegerd- SIMPAKChristinaKvasthildaMonaMona inlägg nr 2Birgitta – foto CHIPAnniBilder Av Livets Lustakson foto,  Brunius Art 


Mar 6 2011

#54 Resumé

Denna omgång har vi suktat över foton på läckra bakverk och fantastiska miljöer – både populära fik i 50-tals stil och riktigt  krusidulliga, överdådiga caféer. Själv har jag äntligen besökt caféet jag hade som exempelbild – Café Broadway, Eldkvarns stamfik.


 

  

Veckans fikasugna var:

Hasse A som besökt ”Café Nicola”, i Lissabon, ett perfekt ställe för att sitta och studera folk.
Anni var ovanligt tidig denna vecka och presenterar två caféer på min önskelista, ‘Vetekatten’ och ‘Sturekatten’, men också Citykyrkans café i Fenixpalatset. En pärla jag inte hört talas om – tack för tipset.
Birgittas första café i Budapest var Gerberaud ”… one of the greatest and most traditional in Europe …”, café nummer två blev RUSZWURM, det äldsta caféet i Budapest – öppnade redan 1827.
Camilla/Bilder av livets lust hom hade också varit i Budapest och besökt Café NewYork, ett av de mest pråliga caféer jag sett. Vilket ställe. Dessa bilder fick flera av oss att fundera på en resa till Budapest. Skall vi göra en gemensam resa kanske ? Senare återkom även Camilla med foton på bakverk från samma café.
Leena/Utomhusliv
som gärna vrider lite på temat gör det även nu. Hon visar vackra foton från ölkaféet U dvou kocek i Prag, lika korrekt det.
Lillianna har besökt Köpenhamn och hennes bidrag väckte många minnen till livs från min tid på Ströget.
Christina har besökt Gusaf Adolf Restaurant & Café i Malmö. Ett café vars uteservering är vinteröppen tack vare filtar och gasolvärmare.
Elisabeth bor granne med Norrköping stora konditorikedja Lindahls. Deras semlor med vaniljkräm istället för mandelmassa har blivit vår familjefavorit.
Mona har också gjort två inlägg den här veckan – det första bidraget med Bräutigams, Jungrens, Ahlströms och Mauritz kaffehus. Och just Bräutigams hörde jag bli omtalat i På spåret under fredagskvällen. Det andra bidraget handlar om Ahlströms, som Mona besökte i samband med ett biobesök i veckan.
Emma tog med sig dottern till Mora och de fick ett par mysiga dagar, bla med besök på Kaffestugan i Mora.
Rantamor - hon skriver först att hon inte har något att komma med och sen dimper det ner foton från ett otroligt vackert café i Helsingfors  – Aschan Cafe Jugend. Caféet ligger i en fd bank, byggd i början av 1800-talet. Så vackert.
Strax före stängningsdags kommer Milla in, med ett mysigt 50-talsfik i Sundsvall.

Tack allihop för fina bidrag och alla intressanta fakta om dem.